Östmark

Släktforskare sökes
Äventyr 4

Gruppen möts i tavernan ”den gråtande goblinen”. Gruppen består av Vuk Popov, Aurel och Tolek. De har hört att en handelsman, Novotny, letar efter en grupp äventyrare för ett jobb. Gruppen söker upp Novotny, han vill att de ska ta sig till en ruin vid Krazny-sjön och hämta en bok om släkten Novotny. Han erbjuder guld i utbyte mot boken samt att gruppen får behålla allt annat än boken de kan hitta. Gruppen antar jobbet och ger sig av.

En natt under färden attackerar ett troll gruppens lägerplats. Efter att trollet slagit Vok medvetslös flyr resten av gruppen, varpå trollet äter upp Vok. Aurel och Tolek återvänder sedan till Radograst. Där rekryterar de Misko Kovac samt en halv-orc. De ger sig sedan av igen för att klara uppdraget.

De har först svårt att hitta sjön och irrar sig mot bergen där de blir anfallna av en stor orm. Tolek söver snabbt ormen med sin magi varpå halv-orcen enkelt dödar den. Gruppen orienterar sig sedan mot sjön. Väl framme vid sjön hittar de först ruinen efter en stad som de undersöker. Inne i staden möter de en demon, en Barghest. Gruppen försöker först fly men demonen kommer ikapp dem och säger att endast en ur gruppen behöver dö och att de själva får välja vem. Tolek pekar på halv-orcen. Övriga gruppen vill inte offra en av sina egna och strid utbryter. Efter en lång strid dödar Misko demonen. Gruppen lämnar stadsruinen och fortsätter vandra runt sjön. De hittar senare ruinen de letade efter.

View
Brevleverans
Vi mötes igen och bestämde oss för att ge oss efter ruinen som var med på kartan vi fick som belöning av Denis, smedens lärling. För att få mer information om vart den låg gick vi till Arianna, någon som möjligen skulle kunna ha informationen. Hon riktade oss mot hennes broder, Mikhail. Han gav oss vag information, tillräkligt för att begränsa sök området. När vi var påväg ut ur staden såg vi hur några skurkar anföll en man och hans vakter. Vi bestämde oss för att hjälpa honom. Vi lyckades inte rädda vakterna, men vi lyckades rädda mannen, Milo Kuznetsov. Han gav oss en belöning och sa att han hade ett jobb åt oss. Han ville att vi skulle leverera ett brev till Häxjägare Kovak i Yngorod. Vi la ruinen på hyllan och gav oss av för att leverera brevet. Efter två dagar träffade vi på en grupp halflings. Efter en smått hotfyllt samtal, blev det en strid som snabbt gick i vår fördel. Efter fyra dagar resande kom vi till Yngorod, där vi levererade brevet till Häxjägaren. Vi fick ett brev att retunera till Kuznetsov. Han informerade oss ochså att det rapporter om att en goblin stam ska attackera byn Chebna. Vi lyckades också få tag i ett rykte om att ett hus i byn Goysk är förbannat.
View
Den försvunna brodern

Vi möttes på den Gråtande Goblinen. Jag, Sunaka och Necotun Bronzetankard beslutade att ge oss ut för att söka äventyr, även om jag gav mig av mest för att söka ny kunskap. Vi kollade på anslagstavlan, där smedens lärling, Denis hade satt en notis om att hans broder hade försvunnit och att han ville att någon gav sig av och letade efter honom.

Denis erbjöd en väldigt liten belöning, men i hopp om att han broder, Simon skulle kunna ge oss en större belöning gav vi oss av. Hans broder hade gett sig av med hopp om att bli en äventyrare.

Vi gav oss av västerut. Vi spenderade en dag med att ta oss till floden. Under andra dagen blev vi attackerade av någon form av humanoid ödla. Den verkade tro att jag var ett enkelt mål, men jag fick första attacken och den insåg snabbt sitt misstag och flydde.

Dag tre flöt förbi utan några intressanta händelser. Morgonen den fjärde dagen var oväntat händelserik då vi blev attackerade av svärmar med spindlar. Vi lämnade snabbt lägerplatsen. Vi kom fram till skogen, men vi spenderade majoriteten av dagen återhämta oss från spindlarnas gift.

Vi gav oss in i skogen under den femte dagen. Vi fann en av Simons gruppmedlemmar. Han informerade oss att de hade blivit attackerade av någon form av varelse och tagna till fånga. Han gav oss en riktning till deras lägerplats och gav sig sen av tillbaka mot Radograd.

Efter ett antal timmar hittade vi deras lägerplats. Där hittade vi spår på strid och tecken på att någon hade blivit iväg dragna. Vi följde spåren och efter ett tag fann vi dem. De blev bortsläpade av gobliner. Vi anföll dem. De började fly. Vi jagade ner dem och räddade Simon och hans vän, Luca.

Vi fick dem tillbaka till Radograd och fick vår belöning.

View

I'm sorry, but we no longer support this web browser. Please upgrade your browser or install Chrome or Firefox to enjoy the full functionality of this site.