Östmark

Den försvunna brodern

Vi möttes på den Gråtande Goblinen. Jag, Sunaka och Necotun Bronzetankard beslutade att ge oss ut för att söka äventyr, även om jag gav mig av mest för att söka ny kunskap. Vi kollade på anslagstavlan, där smedens lärling, Denis hade satt en notis om att hans broder hade försvunnit och att han ville att någon gav sig av och letade efter honom.

Denis erbjöd en väldigt liten belöning, men i hopp om att han broder, Simon skulle kunna ge oss en större belöning gav vi oss av. Hans broder hade gett sig av med hopp om att bli en äventyrare.

Vi gav oss av västerut. Vi spenderade en dag med att ta oss till floden. Under andra dagen blev vi attackerade av någon form av humanoid ödla. Den verkade tro att jag var ett enkelt mål, men jag fick första attacken och den insåg snabbt sitt misstag och flydde.

Dag tre flöt förbi utan några intressanta händelser. Morgonen den fjärde dagen var oväntat händelserik då vi blev attackerade av svärmar med spindlar. Vi lämnade snabbt lägerplatsen. Vi kom fram till skogen, men vi spenderade majoriteten av dagen återhämta oss från spindlarnas gift.

Vi gav oss in i skogen under den femte dagen. Vi fann en av Simons gruppmedlemmar. Han informerade oss att de hade blivit attackerade av någon form av varelse och tagna till fånga. Han gav oss en riktning till deras lägerplats och gav sig sen av tillbaka mot Radograd.

Efter ett antal timmar hittade vi deras lägerplats. Där hittade vi spår på strid och tecken på att någon hade blivit iväg dragna. Vi följde spåren och efter ett tag fann vi dem. De blev bortsläpade av gobliner. Vi anföll dem. De började fly. Vi jagade ner dem och räddade Simon och hans vän, Luca.

Vi fick dem tillbaka till Radograd och fick vår belöning.

Comments

Eooyz Eooyz

I'm sorry, but we no longer support this web browser. Please upgrade your browser or install Chrome or Firefox to enjoy the full functionality of this site.